مشخصات فردي
ويژگيهاي من
علايق من

از نگاه ديگران
فرستنده : غريب   دوشنبه 92/9/4
غريب
" ترس ما از مرگ ،
همان فاصله ي ماست تا کربلا.."
فاصله ي ما تا کربلا ، همان دوري ماست از شهادت..
فرستنده : عارفي   جمعه 91/10/15
عارفي
چه زبا ني صا د ق تروزلال تر و بي ريا تر
اززبا ني كه كلما تش نه لفظ است ونه خط ،
هرعبا رتش نا له وضجه است ، وفريا د ش
عا شقا نه ، مگرچشم از زبا ن صا د قا نه تر
سخن نميگو يد ؟ مگر اشك زيبا ترين شعرو
د ا غ ترين اشتيا ق ولطيف ترين د و ست
د اشتن را وخا لص ترين گفتن كه همه د ر
كره د ل بهم آ ميخته وذ وب شد ه وقطره
گرم شد ه وآ ن نا مش ا شك است كه اززبا ن
صا د قا نه ترسخن ميگويد .
فرستنده : Mahdi Rahbarzare   جمعه 91/3/5
Mahdi Rahbarzare
روزگاريست همه عرض بدن ميخواهند/ همه از دوست فقط چشم و دهن ميخواهند/ ديو هستند ولي مثل پري مي‌پوشند/ گرگهايي كه لباس پدري مي‌پوشند/ آنچه ديدند به مقياس نظر مي‌سنجند/ عشق‌ها را همه با دور كمر مي‌سنجند/ خب طبيعيست كه يك روزه به پايان برسد/ عشق‌هايي كه سر پيچ خيابان برسد

مهدي رهبرزارع
xXx يــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــرج xXx
    صفحه 1 از 1 ( 3 نظر)  < 1 >  
مشخصات

وبلاگ :
پارسي يار : 1445بشري

تاريخ عضويت: 90/6/24
سن وبلاگ : 9 سال و 5 ماه و 19 روز


ParsiBlog.com ® © 2010