سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قسمت سوم ازبحث خودشناسی مابه هیپنوتیزم وتله پاتی اختصاص دارد که به مانندگذشته به صورت خلاصه نوشته میشود

درهیپنوتیزم یک انسانی باانسان دیگرارتباط مغزی ویا موجی برقرارمیکند وقتی شخصی راهیپنوتیزم میکنندکسی که هیپنوتیزم سده جزآنچه دردرون خودداردنمیتواندبگویدیعنی ممکن است اسمش واطلاعاتش راازاوکسب کندواین قابل فبول همه علما،روانشناسان چه مادی وچه روحانی است ادامه مطلب...
تاریخ : دوشنبه 90/12/15 | 3:34 عصر | نویسنده : | نظرات ()

درقسمت قبل مطالبی را راجبه نفس وروح نوشتم دراین قسمت به خواب میپردازم که رابطه مستقیم بانفس وروح آدمی دارد

درباره خواب چیزهای زیادی خوانده وشنیده ایدتفسیرها،تاویلها،کتابهاولی بحثی رامیخواهم به طورعملی درباره خواب بنویسم ازکتاب انسان وخدای دکترچمران

به طورخلاصه خواب رابه سه قسمت زیرتقسیم بندی کرده اند ادامه مطلب...
تاریخ : سه شنبه 90/12/9 | 9:48 عصر | نویسنده : | نظرات ()

نفس وروح

قسمت اول:

انسان ازجسم ،روح ونفس درست شده اکثردربحث های فلسفی عنوان میشودکه انسان ازروح وجسم اما دکترچمران براین باوربودندکه نفس وروح باهم متاوت است درکتاب انسان وخدادکترچمران آمده است : ادامه مطلب...
تاریخ : دوشنبه 90/11/17 | 11:23 صبح | نویسنده : | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پینگ پنگ